Aktuality

Line
Větrníkové novinky 11/2020
13 listopad 2020

Větrníkové novinky 11/2020

Dokument ZDE

SPOLU, HRAVĚ A ZDRAVĚ
03 listopad 2020

SPOLU, HRAVĚ A ZDRAVĚ

Vážení rodiče.
Naše škola je zapojena do projektu společnosti MY.Aktivity o.p.s s Názvem Spolu, hravě a zdravě.

Vzhledem k současné situaci jsou veškeré aktivity tohoto projektu situovány ven a jsou rozděleny na skupiny

4.11. - sportovní dopoledne od 9:45

5.11. - sportovní dopoledne od 9:45

10.11. - divadelní představení od 10:00 pro zelenou a žlutou třídu

11.11. - divadelní představení od 10:00 pro červenou a modrou třídu

18.11. - komentovaná vycházka po okolí od 9:30 -POUZE PŘEDŠKOLÁCI

19.11. - komentovaná vycházka po okolí od 9:30 -POUZE PŘEDŠKOLÁCI

Komentovanou vycházku lze sloučit pouze do jedné(18.11.).Záleží na počtu dětí.

Děkuji všem rodičům, kteří si v této situaci nouzového stavu ponechávají své děti doma, nebo je vyzvedávají po obědě.
Momentálně jsme ve stavu, kdy chybí ze zdravotních důvodů 2 paní učitelky(ne s Covidem)

Pokud se rozhodnete své děti na tato odpoledne do školy přivést, rádi je uvidíme :) a pokud budou moci jít po obědě, moc nám to pomůže a děkujeme za to.

Vyjděme si vstříc a zvládneme to......

Alena Forejtová,Dis.
ředitelka mateřské školy

BRUSLENÍ DOČASNĚ ZRUŠENO
09 říjen 2020

BRUSLENÍ DOČASNĚ ZRUŠENO

Vážení rodiče.
Podle informací s ohledem na nouzový stav je zimní stadion Slavia uzavřen.
Tím se ruší lekce bruslení pro červenou a modrou třídu.
Doufejme, že jen na avizovaných 14 dní.

Alena Forejtová,DiS.
ředitelka mateřské školy

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID 19 V NAŠÍ ŠKOLE
02 říjen 2020

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID 19 V NAŠÍ ŠKOLE

Vážení rodiče.
Po prostudování všech dostupných materiálů- ( Nařízení hygienické stanice hlavního města Prahy, Usnesení vlády České republiky a Informací z MŠMT- tyto jsou Vám k dispozici na nástěnce u hlavního vchodu)
Vám oznamuji toto:
Mateřské školy se v běžném režimu žádný z bodů netýká.
Můžeme sportovat, zpívat a být spolu.....
Zatím tedy prosím o dodržování hygienických pravidel a o respektování ochrany zdraví všech tím, že nevodíte děti s příznaky nemoci do školy a v budově školy používáte roušky a dezinfekci na ruce.

Děkuji Vám všem za spolupráci.

Alena Forejtová, DiS.
ředitelka mateřské školy

COVID 19- NOVÁ OPATŘENÍ
09 září 2020

COVID 19- NOVÁ OPATŘENÍ

Vážení rodiče.
Vzhledem k zavedeným pravidlům v naší škole(roušky, dezinfekce, omezený počet osob doprovázejících dítě, minimalizovaný čas strávený v budově při předávání a vyzvedávání dětí)
a vzhledem k faktu, že tato pravidla respektujete a poctivě dodržujete,
netýkají se vás v naší škole žádné změny s ohledem na COVID 19.Dodržujte prosím tato pravidla i nadále.
Děkuji Vám za to.....

Dbejte prosím na zdraví ostatních a nevoďte do školy dítě s kašlem,rýmou, teplotou, či jinými projevy nemoci.

Alena Forejtová,DiS. ředitelka mateřské školy

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S SK UNION VRŠOVICE
09 září 2020

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S SK UNION VRŠOVICE

14.9.2020 si půjdeme s dětmi z červené a modré třídy užít sportovní dopoledne na hřiště SK Union Vršovice, Na Vrších 1, Praha 10.
Příchod dětí do školy v tento den je do 8:15(svačina bude dříve a v 9:30 již máme být na hřišti)
Děti budou potřebovat jen sportovní oblečení a obuv.
Pokud chcete Vaše děti přijít podpořit, jste vítáni a rádi Vás uvidíme.
Tato akce je v tento den určena pouze pro naši školu.

JAK NA ZDRAVÉ ZOUBKY
09 září 2020

JAK NA ZDRAVÉ ZOUBKY

Ve čtvrtek, 10.9.2020 proběhne v naší škole- pro děti z modré, červené a žluté třídy - preventivní program JAK NA ZDRAVÉ ZOUBKY.
Přednášet jim přijdou studentky z 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy,obor Zubní lékařství.
DĚTI SI PŘINESOU ZUBNÍ KARTÁČEK -v podepsaném igelitovém sáčku.
Program bude probíhat v jednotlivých třídách.

SCHŮZKY RODIČŮ
28 srpen 2020

SCHŮZKY RODIČŮ

TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ

1.TŘÍDA- ČERVENÁ 7.9.2020 V 16:30

2.TŘÍDA- ZELENÁ 3.9.2020 V 16:30

3.TŘÍDA- MODRÁ 2.9.2020 V 16:30

4.TŘÍDA- ŽLUTÁ 8.9.2020 V 16:30

Manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid 19
27 srpen 2020

Manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid 19

Dokument ZDE

PREVENTIVNÍ  PRAVIDLA  A OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID 19
26 srpen 2020

PREVENTIVNÍ PRAVIDLA A OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID 19

Preventivní pravidla a opatření mateřské školy v souvislosti s Covid 19

Nastavení opatření a pravidel vychází z několika faktorů, a to zejména z:

• povinností školy daných legislativou (zákon o ochraně veřejného zdraví, školský zákon, vyhláška 410/2005 Sb. atd.)
• podmínek školy a aktuální situace
• doporučení Ministerstva zdravotnictví, Krajské hygienické stanice, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zřizovatele

Tato doporučení se vzhledem k situaci mohou měnit, proto sledujte webové stránky a nástěnky, kde pro Vás budou aktualizovány. S tím může docházet i k přesunu, či zrušení některých akcí školy.

Organizace:

* Do budovy školy je povolen vstup pouze osobám bez respiračního onemocnění, zvýšené teploty a jiných příznaků virového onemocnění.

* Pokud dítě trpí alergií, jejíž projevy jsou zaměnitelné s respiračním onemocněním, je nutné tento fakt doložit lékařskou zprávou. V opačném případě nebude možné dítě do školy přijmout.

* 1 dítě doprovází po budově pouze 1 osoba a tato se v budově zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu.

* Po budově se osoba, doprovázející dítě, pohybuje výhradně v roušce. Při vstupu do budovy vždy použije dezinfekci na ruce.

* Děti nemusí používat roušku, ani dezinfekci (ruce si děti umyjí po vstupu do třídy)

* Pokud se u dítěte během pobytu v mateřské projeví známky nemoci, škola bude informovat zákonné zástupce dítěte a tito jsou povinni si své dítě v nejkratší možné době vyzvednout.

* 1 roušku (pro vaše dítě) v podepsaném igelitovém sáčku předejte ve své třídě.

V Praze, 27. srpna 2020
Alena Forejtová,DiS.
ředitelka mateřské školy

Informace k zápisu

Jak přihlásit dítě k zápisu?

Rádi přivítáme nové děti v naší školce!

více informací
To Top